ترانه خوانـدن تا ترانـه بـودن

سومین سالگرد شهادت علیرضا برادران و صادق نیلی

ترانه خوانـدن تا ترانـه بـودن

ستایش کردن تا ستایش شـدن

شفاعت شدن تا شفاعت کردن

یادگار بودن تا یادگـاری شـدن

خاطـره بودن تا خاطـره شـدن

زمیـنـی بودن تا آسمانی شدن

نــیـلـی بــودن تـا سـرخ شـدن

و...

سوژه یـافـتن تـا سـوژه شـدن

 

فاصله ماست تا شهدای رسانه

فاصله ماست تا صادق نیلی و علیرضا برادران

فاصله ماست تا همه آنهایی که سه سال پیش پرواز را به ما آموختن

 

یادشان گرامی – راهشان پررهرو

نویسنده : امیرحسین یزدان پناه : ۸:٠۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم