امروز بازهم آفیش بودم-2-روحانی بود لابد! چون لباس روحانیت به تن داشت!

سلام

اول بگم من بسیار مشتاقم که فردی پیدا شود و این نوشته ها را به شدت نقد کند

روحانی بود لابد! چون لباس روحانیت به تن داشت!


۱- این روزها به گوشه و کنار شهر که نگاه می کنم با همه محدودیت های اعمال شده در تبلیغات بازهم می شود حال و هوای انتخابات را به خوبی احساس کرد.اما آنچه بیش از همه توجه مرا به خود جلب کرده سوء استفاده برخی افراد سودجو از عواطف پاک ایرانیان است.

نمونه ای از این سوءاستفاده ها را می توان در خیابان احمد آباد مشهد ودر جنب مهدیه دید.جایی که ستاد انتخاباتی جعفر صیاد شیرازی قرار دارد.

بربالای سردر این ستاد عکسی بزرگ(و حتی بزرگتر از خود داوطب)از شهید سپهبد علی صیاد شیرازی نصب شده است.هرروز که از کنار این ستاد عبور میکنم و چشمم به عکس این شهید بزرگوارمی ا فتد در دلم سپاس می گویم برادر این شهید راکه عکس وی را بربلندای درب ساختمان ستاد تبلیغاتی اش نصب کرده است.اما........

اما هم من میدانم و هم او که برادر این شهید بزرگوار است که: فردی که وقتی فرمانده ارتش شد با لباس خاکی و در میدان جنگ شخصاً مشغول نبرد بود و اندک نفراتی می شناختنش بی شک راضی نیست که حالا به نام او و به کام دیگری از چهره نورانی اش سوء استفاده شود.حتی اگر آن شخص برادر شهید باشد.

شاید می گوید نمی بایست از فردی خاص نام ببرم اما میگویم این یکی را مجبور بودم.

۲- جلسه ای بود به بهانه معرفی لیست منتخب تشکل های فرهنگی دانشگاه آزاد.نمی خواهم نام ببرم از فردی خاص که مصداق غیبت شود اما در همان جلسه لیستی به من دادند که منتخب های این تشکل ها بود.

فردی که لیست را به من داد روحانی بود لابد! چون لباس روحانیت به تن داشت!به او گفتم مگر شما پیرو ولایت نیستیدو مسلماً او نیز باید می گفت که هست و همین را هم گفت. پرسیدم مگر رهبری نگفته اند که همه نیروهای اصلح در جبهه ای متحد و در صفی مشترک کرد  هم آیند؟آنچنان نگاهی به من کرد که پنداشتم عاقلی اندر صفیه نگاه می کند(بخوانید صفیهی اندر عاقل!!!!).گفت :برای ما روحانیان نگفته اند!

۳-یکی از داوطلبان نمایندگی از مشهد در معرفی خود آورده است:

رئیس کشیک سوم خدام امام رضا(ع)

این فرد در تبلیغات دوره قبلی که رای هم آورد نوشته بود که :

پدرم در مسجدی پیشنماز بود که پدر مقام معظم رهبری در آن نماز می خواند

 واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند         چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.......

/ 2 نظر / 20 بازدید
شاهوار

البته من زیاد سیاسی نیستم -با شما هم تا حدودی موافقم ولی فکر می‌کنم همه ما باید کمی مهربان‌تر باشیم و دایره اصولگرایی را تا چهاچوب ترسیمی آقا بسط و گسترش دهیم.شما که هنرمندی لابد باید بیان ظریفتری داشته باشی!

م ح

البته منظور آقا(یاخانم) شاهوار لابد این بوده که زیاد تند نروید شاید دلِ نازکی را بشکنی !!!