همه ما به یک رهبر احتیاج داریم, چه خودی باشیم چه از خودبیگانه!

نکند حفظ علی بر همگان عار شود

نکند حق علی در عمل انکار شود

محرم راز علی نخل و دل چاه شود

       سیلی خصم زبون نقش رخ یار شود

نکند مکر بنی ساعده تکرار شود

باز علی در قفس خانه گرفتار شود

/ 0 نظر / 6 بازدید