سلام بر محرم

به آقا که سلام می دهم چشمانم درگیر عظمت و بلندای گنبد حرمش می شود و من می مانم و نگاهی که در مقابل زیبایی اش استقامت تماشا ندارد. عظمت نورانی این گنبد، زیباترین طلوعی است که در تمام عمرم به چشمم آمده است... وارد حرم می شوم. این جا اگر امتداد پرواز کبوتران را دنبال کنی، باز گذرشان روی گنبد خواهد افتاد و آن جا لطافت پرچم سبز رنگی که بالای گنبد در اهتزاز است بی اختیار دلت را خواهد برد تا ورای این بارگاه که چشمه ای از «رحمة للعالمین» در آن جاری است...

 شوق رسیدن به گنبد نور

این جا صحن آزادی است و من که نیم ساعتی دیرتر از قرار به حرم رسیده ام به هر نحوی شده با همکاری یکی از مسئولان انتظامات راه را می یابم. پله هایی باریک که گاه آهنی می شوند کم کم مرا به نقطه ای راهنمایی می کنند که شاید دیگر هیچ گاه فرصت دیدنش را نداشته باشم. حدود ساعت ۸ است و من به شوق رسیدن به گنبد نورانی هشتمین آفتاب خودم را به این جا رسانده ام و حالا در میان انجماد شهر، روی این بام نورانی که مشرف به صحن آزادی است ایستاده ام. ایستاده ام در خلوتی پر از غربت...کمی آن طرف تر و بالای گنبد طلایی، دو نفر از سادات خادم کم کم پرچم سبز را پایین می کشند تا این بارگاه برای روزهایی آماده شود که جزو غم بارترین ایام عالم است. پرچم که پایین می آید دیگر باید باورت شود که محرم رسیده است و اگر گوش دل بسپاری صدای کاروان حسین(ع) را خواهی شنید از جوار همین گنبد...

 حمل تا خزانه

لحظاتی بعد پرچم سبز به میان جمعیت اندک، کنار گنبد می آید تا طی مراسمی خاص به خزانه حمل شود. به گفته توکلی، سرپرست اداره امور انتظامات حرم رضوی که مسئولیت آیین تعویض پرچم را برعهده دارد این پرچم متناسب با مناسبت ها هر سال چند مرتبه تعویض می شود تا پرچم سیاه به نشانه اقامه عزا روی گنبد نصب شود.

 باز این چه شورش است...

بالای گنبد را که نگاه می کنم، پرچم سیاه به طناب های بلندای گنبد بسته می شود و بی اختیار به یاد «محتشم» می افتم و ترکیب بند تاریخی اش: «باز این چه شورش است که در خلق عالم است...» حالا پرچم به طناب ها بسته شده است و کم کم بالا کشیده می شود و آن قدر بالا می رود تا بر بلندای حرم که بر بلندای شهر به اهتزاز درآید و حالا از این تماشا دلت بی اختیار می گیرد.

 

 سلام بر محرم!

سر بلند می کنم تا برای بار آخر گنبد را نظاره کنم و بی اختیار سلام می دهم...

سلام به صاحب این بارگاه که صاحب عزای واقعی است و سلام بر ماهی که حکایتش حکایت خون است و شهادت و علقمه ای تشنه...

سلام بر محرم و سلام بر پرچم و بیرق های عزای حسین(ع)...

/ 2 نظر / 20 بازدید
کبریا

سلام وب خوبی دارید لطفا وقت کردی به منم سری بزن

کبریا

سلام وب خوبی دارید لطفا وقت کردی به منم سری بزن