# خبرنگار

نمونه ای از جدیدترین تصاویری که توسط هواپیماهای بدون سرنشین و شناورهای سپاه از تنگه هرمز گرفته شده است این تصاویر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

سکوت

سکوت  چشم‌‌هایش رو به کودک بود بدون  حتی‌ لحظه‌ای پلک برهم زدن نگاه‌هایشان به هم گره خورده بود، اما سکوت اجازه حرف ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 10 بازدید